Vad kan vi hjälpa dig med?

Privatpersoner

Det kan kännas som det är många knepiga ord och uttryck inom byggbranschen. Situationsplan? Energibalansberäkning? Sektionsritning?

Vet du inte själv vad det är du behöver? Ingen fara! Om det rör något inom vårt område, så löser vi det.  

Känner du dig osäker, tveka inte att fråga! 

Några exempel:

  • Handlingar som behövs till bygglovsansökan och bygganmälan
  • Konstruktionsritningar
  • Anpassade ritningar t.ex. vid renovering

Företag

Vi har möjlighet att hjälpa er med de flesta typer av ritningar. Vi kan även vara behjälpliga för att kunna lämna kostnadseffektiva offerter.

En styrka hos oss är förmågan att både kunna sköta beräkningarna – och förstå vad som faktiskt funkar på byggplats.

”Stor erfarenhet av praktiska lösningar som fungerar – även i verkligheten… ”